Nem véletlenül van tűzgyújtási tilalom!

A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez ez az időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek is gyorsan továbbterjedhetnek.  Ilyenkor megnő a füstölő avarral, lángoló aljnövényzettel és égő náddal, gazzal összefüggő tűzesetek száma, az esetek döntő többségében emberi gondatlanság következtében. Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzése, illetve a lakosság biztonsága érdekében kiemelten fontos, hogy minden esetben fokozott figyelemmel, a szabadtéri tűzgyújtást szabályozó rendeletek előírásai szerint járjunk el.
Az elmúlt időszakban annak ellenére megemelkedett a szabadtéri tüzek száma, hogy Bács-Kiskun megye egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
Jellemzően növényi hulladék elégetése volt a szabadtéri tüzek oka.
Bács-Kiskun megyében a mai napig nagy számban található hagyományos, tanyás ingatlan. A területen számos nagy kiterjedésű fenyves és lombos erdő is található. Ezeken a külterületi, valamint erdős részeken nagy kihívás jelent a helyszín megközelítése, az oltóvíz utánpótlása, valamint az elszórt tanyák védelmének biztosítása.
Az emberi gondatlanságból eredően, valamint az időjárásnak köszönhetően bekövetkező esetek felszámolása nagy energiákat igényel a tűzoltóságok részéről. Sok esetben csak a tűzoltók gyors, elszánt beavatkozásának köszönhető, hogy emberi életben, vagyoni értékekben nem tesz kárt a tűz. Azonban minél többször és több helyre riasztanak egyidejűleg tűzoltókat kisebb nagyobb szabadtéri tüzekhez, ami leköti a rendelkezésre álló erőket, annál jobban megnő a kockázata annak, hogy jelentős kár keletkezik életben, vagyonban.
A hivatásos egységek mellett az önkormányzati és az önkéntes tűzoltóknak is sok feladatot ad a szabadtéri tüzek felszámolása!

Ne égessen, komposztáljon!

Dunafalva Község honlapja