Vallás

ima-plakat_2023

HIRDETÉSEK 2023. OKTÓBER 1.
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

Vasárnap Énm 09:00 Családokért, barátokért, kereszt- és bérmagyermekekért
Okt.01. TERMÉNYHÁLAADÁS

Hétfő
Okt.02.
Kedd 16:00 Szentségimádás (imákkal) 16:30 Rózsafüzér
Okt.03. Csm 17:00 Egyházmegyénk és Közösségünk lelki megújulásáért
Szerda Csm 07:00 A főpásztor szándékára
Okt.04. 07:30 Rózsafüzér
Csütörtök 16:00 Lorettói litánia, rózsafüzér
Okt.05. Csm 17:00 Hazánkért és a világ békéjéért engesztelésül
Papokért, papi hivatásokért
Péntek 06:00 Szentségimádás (csendes) 6:45 Jézus Szíve litánia
Okt.06. Csm 07:00 Jézus Szíve tiszteletére 7:30 Rózsafüzér
Szombat 07:00 Rózsafüzér
Okt.07. Csm 07:30 Szűz Mária tiszteletére és közbenjárásáért

Vasárnap Énm 09:00 Családokért, barátokért, kereszt- és bérmagyermekekért
Okt.08.
A hét ünnepei:
– HÉTFŐ: Szent Őrzőangyalok (emléknap)
– SZERDA: Assisi Szent Ferenc (emléknap)
– SZOMBAT: Rózsafüzér Királynője (emléknap)

Isten éltesse azokat a kedves Testvéreket, akik a héten ünneplik név- és/vagy születésnapjukat!

Október hónapban minden kedden és csütörtökön a szentmise előtt, szerdán és pénteken a szentmise után rózsafüzért imádkozunk!
Októbertől kezdődően a hétköznap esti szentmisék 17 órakor kezdődnek!
Október a rózsafüzér hónapja. Éppen ezért október 14-én (szombaton) élő rózsafüzér keretében imádkozunk településünkért és egyházközségünkért! Kérem, hogy aki teheti – akár gyalogosan, akár kerékpárral, akár autóval – csatlakozzon hozzánk!
Indulás: Római Katolikus Plébánia elől, 8:30-kor!
Útvonal: Plébánia – Kossuth utca – Petőfi utca – Rákóczi utca – megálló a temetőnél – Vörösmarty utca – Hunyadi utca – Teleki utca – Templom Bármely ponton és ideig is be lehet csatlakozni a közös imádságba! Inni és ennivalót lehet hozni magunkkal! Szeretettel várunk mindenkit! (Eső esteén a templomban imádkozzuk el a rózsafüzért, énekek és elmélkedések kíséretében, 8:30-tól!)
Teljes búcsút* (teljes búcsú: a már meggyónt és feloldozott bűnökért járó ideig tartó büntetés teljes elengedése) nyerhet az a hívő, aki a rózsafüzért templomban vagy kápolnában jámbor szándékkal együttlévők közösségében vagy családi közösségben elimádkozza. A teljes búcsú elnyerésének további feltételei: a megszentelő kegyelem állapotában lenni (ellenkező esetben szentgyónást kell végezni), szentáldozáshoz járulni és imádkozni a pápa szándékára (Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy). Szentgyónást végezni hétköznap a szentmisék után, vasárnap a szentmise előtt vagy után, illetve külön egyeztetett időpontban lehet!
Az egyházi hozzájárulás mértéke (egyházadó) az idei évben nem változik. Minden keresőképes és/vagy nyugdíjas személyenként 5.000 Ft/év (417 Ft/hó)! Személyesen, postai csekken is lehet befizetni vagy banki átutalással, a Római Katolikus Plébánia 11732033-20021685 számú bankszámlaszámára. Utalás esetén
kérjük, hogy a közlemény rovatba a név, cím legyen feltüntetve! Minden jószívű adomány előre is köszönünk!
Arra kérem a kedves Testvéreket, hogy bármilyen ügyintézéshez vagy betegellátáshoz egyeztessünk időpontot személyesen vagy a 30/941-8022-es telefonszámon. A plébániánk email címe: romkatpleb2022@gmail.com.
Postacímünk: 6513, Dunafalva, Park u. 4.


Kedves dunafalvai Hívek, Kedves Testvérek!

Először is őszinte köszönetemet szeretném kifejezni Önöknek, hogy az ezt megelőző időkben is rendszeresen támogatták a dunafalvai Egyházközség fenntartását!

Tudom jól, hogy ahogyan az egyházközség kiadásai (templom fűtés, világítás, díszítés, plébániai közüzemi számlák, karbantartási kiadások, stb.) évről évre emelkednek, úgy a háztartások, családok kiadásai is; és ez újabb és újabb áldozatokat kíván, ami sokszor nem könnyű. De úgy gondolom, hogy mint a dunafalvai egyházközösség tagjai, felelősséget kell éreznünk egymásért, templomunkért, plébániánkért, egyházközségünkért!
Istennek legyen hála, hogy támogató segítségük által lehetőség nyílhatott programszervezésre, kisebb plébániai, templomi felújítások kivitelezésére, tereprendezésre!
A következő évben templomunk felszentelésének 50. évfordulóját ünnepeljük. Erre az alkalomra néhány programmal és ötlettel készülünk, valamint szeretnénk a templom és a plébánia épületén
kisebb javításokat, esztétikai szépítéseket végezni, a plébánia teraszának – főleg a nyári időszakban tűzveszélyes – állapotán változtatni, kirándulásokat, programokat szervezni, de ez a hívek anyagi támogatása nélkül aligha lesz megvalósítható. Szívből remélem, hogy sajátjuknak érzik a templomot és a plébániát, mert az is!
Az elmúlt tanévben már elkezdődött a hitoktatásunk reformja, átszervezése, annak érdekében, hogy a hittanórák még tartalmasabbak, színesebbek, élvezetesebbek lehessenek, illetve azért, hogy a szentmiséken, ill. az egyházközség életébe még aktívabban be tudjanak kapcsolódni hittanosaink és családtagjaik is! A következő évben szeretnénk kirándulásokat, programokat is
szervezni! Ezen célkitűzések megvalósítására is nagy szükségünk lesz anyagi forrásokra is! Az elmúlt év második feléhez képest sajnos az idei év elejétől a templomi persely bevételeink valamelyest visszaestek. Így most és valószínű a jövőben is nagy jelentőséggel bír majd a befizetett egyházi hozzájárulás összege az anyagi kiadásaink fedezése szempontjából! Bizalommal kérem a kedves testvéreket, hogy a sokszor nem könnyű anyagi körülmények közepette is, jó szívvel segítsék és támogassák saját közösségüket, a dunafalvai Római Katolikus Plébániát, ezzel is kifejezve Egyházunkhoz való tartozásuk szándékát!
Az egyházi hozzájárulás mértéke: Keresőképes vagy nyugdíjas családtagonként 5.000 Ft/év az idei esztendőben is!
Bankszámlaszámunk:
Római Katolikus Plébánia 11732033-20021685
A Jó Isten minden áldását és kegyelmeit kérem és kívánom Családjaikra!
Tisztelettel és köszönettel:
Dunafalva, 2023. május 25.

az Egyházközség nevében
Huszák Zsolt
plébános

miserend_2023

ajtatossagok-rendje_2023

 

 

JPM_9567

Nick Walsh

JPM_9570

 

Dunafalva Község honlapja