Vallás

HIRDETÉSEK 2024. MÁRCIUS 3.
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

Vasárnap Énm 09:00 Családokért, barátokért, kereszt- és bérmagyermekekért
Márc.03.
Hétfő Csm 07:00 Hazánkért, a világ békéjéért
Márc.04. 07:30 Lorettói litánia, rózsafüzér
Kedd 16:00 Szentségimádás (imákkal)
Márc.05. Csm 17:00 Közösségünk és egyházmegyénk lelki megújulásáért
A főpásztor szándékára
Szerda Csm 07:00 Családokért, barátokért, kereszt- és bérmagyermekekért
Márc.06. 07:30 Keresztúti ájtatosság
Csütörtök –
Márc.07.

Péntek –
Márc.08.

Szombat –
Márc.09.
Vasárnap Énm 09:00 + Szabó Magdolna lelki üdvéért
Márc.10.

A hét ünnepei: –
Jövő vasárnap (március 10-én) gitáros szentmise lesz templomunkban!
Isten éltesse azokat a kedves Testvéreket, akik a héten ünneplik név-
és/vagy születésnapjukat!

Csütörtökön (03.07.) és pénteken (03.08.) – egyetemi tanulmányok miatt – nem lesz szentmise templomunkban!
A MKPK az idei évben is meghirdette a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést!
Március 10-ig van lehetőség részt venni ebben a támogatási formában! A mai vasárnaptól szeretettel várjuk a templom hátsó részében elhelyezett kosárba az adományokat, vagy a sekrestyében is le lehet adni. Kérjük, hogy romlandó és/vagy hűtést igénylő élelmiszereket ne hozzunk! Az összegyűlt adományokból elsősorban a rászoruló hittanos gyerekek családjait támogatjuk majd!

Templomunk három hete elhunyt sekrestyésének, Terike néninek a közel 60 éves templomi- és egyházközségi szolgálatáért szeretnénk kifejezni hálánkat egy emléktáblával is, melyet a templomban helyeznénk el! Aki szeretne hozzájárulni ennek költségeihez, kérem, hogy a Szent Antal-perselybe helyezze a hozzájárulását!
Postai csekken és banki átutalással is lehet befizetni. Ez esetben a közlemény rovatba írjuk be: „Adomány emléktáblára”! Előre is köszönjük!
A szentsír virágaira és a húsvéti templomi virágdíszítésre szánt adományokat a templom hátsó felében, a faliújság felöli oldalon található perselybe várjuk! Előre is köszönünk minden jószívű adományt!
Három hét múlva (március 24-én) virágvasárnap lesz! Kérem a kedves Testvéreket, hogy ne feledkezzünk meg idejében elkezdeni gyűjteni a barkaágakat!
A Plébánia telefonos elérhetősége megváltozott! Az új telefonszám a hirdetőtáblán, a hirdetések utolsó bekezdésében olvasható!
Szentgyónást végezni hétköznap a szentmisék után, vasárnap a szentmise előtt vagy után, illetve külön egyeztetett időpontban lehet!
Az egyházi hozzájárulás mértéke (egyházadó) az idei évben nem változik. Minden keresőképes és/vagy nyugdíjas személyenként 5.000 Ft/év (417 Ft/hó)!
Személyesen, postai csekken is lehet befizetni vagy banki átutalással, a Római Katolikus Plébánia 11732033-20021685 számú bankszámlaszámára. Utalás esetén kérjük, hogy a közlemény rovatba a név, cím legyen feltüntetve! Minden jószívű adomány előre is köszönünk!
Arra kérem a kedves Testvéreket, hogy bármilyen ügyintézéshez vagy betegellátáshoz egyeztessünk időpontot személyesen vagy a 30/543-8310-es telefonszámon. A plébániánk email címe: romkatpleb2022@gmail.com.
Postacímünk: 6513, Dunafalva, Park u. 4.

JPM_5613

___________________________

A BÖJTI FEGYELEM SZABÁLYAI

–   Szigorú böjtöt kell tartanunk Hamvazószerdán és Nagypénteken.
E napokon a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. életévig csak háromszor ehetünk, ebből egyszer lakhatunk jól. 14 éves kortól kezdve húst nem fogyaszthatunk.
14 éves kortól nagyböjt péntekjein húst nem fogyaszthatunk.
Az év összes többi péntekje bűnbánati nap, amikor Jézusnak a mi
bűneinkért való halálára emlékezünk. Ezt kifejezésre juttatjuk bármilyen önmegtagadással (nem feltétlen húsról, hanem bármilyen kellemes, élvezeti cikkről, ami személyünknek igazi lemondást jelent), vagy imádsággal, vagy jócselekedettel.
Ez alól kivételek azok a péntekek, amelyekre az év során főünnepek esnek.
Fel vannak mentve a hústilalom alól, akik nem saját asztaluknál étkeznek, akik hosszabb utazást tesznek, a betegek, és a nehéz testi munkát végzők.
   A betegek és a nehéz testi munkát végzők továbbá a böjt alól is.
A nagyböjti időszakban – lehetőség szerint – próbáljunk meg tartózkodni a zajos mulatságoktól, valamint minden olyan fölösleges dologtól, melyek elvonják figyelmünket a húsvéti előkészület lényegéről. Keressük az elcsendesedés lehetőségeit, tekintsünk magunkba, imádkozzunk többet, tartsunk bűnbánatot, végezzük el a szentgyónásunkat, szánjunk több időt Isten Igéjére, az imádságra és a felebaráti szeretetre.

Szentségi böjt: a szentáldozást megelőző böjt, melyben az Eukarisztia iránti tisztelet kifejezéseként tartózkodunk ételtől és italtól. Az áldozónak a szentáldozás előtt legalább 1 órán keresztül tartózkodnia kell minden ételtől és italtól, kivétel a víz és az orvosság.

A fentiek betartása ugyan kötelező, értelmet azonban csak akkor nyer, amennyiben Jézus iránti szeretetből végezzük. A puszta törvényteljesítés önmagában még nem érdem, csupán üres formaság. Amennyiben viszont ezek közben lélekben csatlakozunk az értünk szenvedő Jézushoz, akkor tartalommal töltjük meg a törvény betűjét. Ekkor szerzünk igazán örömet Istennek a böjtölésünkkel.
Enélkül minden „böjt” lélektelen, nem istentiszteleti cselekmény, legfeljebb fogyókúra, diéta, vagy értelmetlen önsanyargatás lesz.


Kedves dunafalvai Hívek, Kedves Testvérek!

Először is őszinte köszönetemet szeretném kifejezni Önöknek, hogy az ezt megelőző időkben is rendszeresen támogatták a dunafalvai Egyházközség fenntartását!

Tudom jól, hogy ahogyan az egyházközség kiadásai (templom fűtés, világítás, díszítés, plébániai közüzemi számlák, karbantartási kiadások, stb.) évről évre emelkednek, úgy a háztartások, családok kiadásai is; és ez újabb és újabb áldozatokat kíván, ami sokszor nem könnyű. De úgy gondolom, hogy mint a dunafalvai egyházközösség tagjai, felelősséget kell éreznünk egymásért, templomunkért, plébániánkért, egyházközségünkért!
Istennek legyen hála, hogy támogató segítségük által lehetőség nyílhatott programszervezésre, kisebb plébániai, templomi felújítások kivitelezésére, tereprendezésre!
A következő évben templomunk felszentelésének 50. évfordulóját ünnepeljük. Erre az alkalomra néhány programmal és ötlettel készülünk, valamint szeretnénk a templom és a plébánia épületén
kisebb javításokat, esztétikai szépítéseket végezni, a plébánia teraszának – főleg a nyári időszakban tűzveszélyes – állapotán változtatni, kirándulásokat, programokat szervezni, de ez a hívek anyagi támogatása nélkül aligha lesz megvalósítható. Szívből remélem, hogy sajátjuknak érzik a templomot és a plébániát, mert az is!
Az elmúlt tanévben már elkezdődött a hitoktatásunk reformja, átszervezése, annak érdekében, hogy a hittanórák még tartalmasabbak, színesebbek, élvezetesebbek lehessenek, illetve azért, hogy a szentmiséken, ill. az egyházközség életébe még aktívabban be tudjanak kapcsolódni hittanosaink és családtagjaik is! A következő évben szeretnénk kirándulásokat, programokat is
szervezni! Ezen célkitűzések megvalósítására is nagy szükségünk lesz anyagi forrásokra is! Az elmúlt év második feléhez képest sajnos az idei év elejétől a templomi persely bevételeink valamelyest visszaestek. Így most és valószínű a jövőben is nagy jelentőséggel bír majd a befizetett egyházi hozzájárulás összege az anyagi kiadásaink fedezése szempontjából! Bizalommal kérem a kedves testvéreket, hogy a sokszor nem könnyű anyagi körülmények közepette is, jó szívvel segítsék és támogassák saját közösségüket, a dunafalvai Római Katolikus Plébániát, ezzel is kifejezve Egyházunkhoz való tartozásuk szándékát!
Az egyházi hozzájárulás mértéke: Keresőképes vagy nyugdíjas családtagonként 5.000 Ft/év az idei esztendőben is!
Bankszámlaszámunk:
Római Katolikus Plébánia 11732033-20021685
A Jó Isten minden áldását és kegyelmeit kérem és kívánom Családjaikra!
Tisztelettel és köszönettel:
Dunafalva, 2023. május 25.

az Egyházközség nevében
Huszák Zsolt
plébános

miserend_2023

ajtatossagok-rendje_2023

 

 

JPM_9567

Nick Walsh

JPM_9570

 

Dunafalva Község honlapja