Dunafalva értéktár bizottság

2021. április 09.

MEGALAKULT DUNAFALVA ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁGA

A falu kulturális, építészeti és egyéb történeti, néprajzi kincseinek, szellemi értékeinek felkutatása, megőrzése, megörökítése, helyi programok szervezése céljából alakult meg a mai napon Dunafalva Települési Értéktár Bizottsága.

A bizottság elnöke Lassányi Erika közművelődési asszisztens és könyvtáros, elnökhelyettese Bakó Csaba, tagja Hágen Józsefné nyugdíjas pedagógus lett.

– A bizottság, 4/2021. (IV.09.) DTÉB számú határozatával elfogadta, Kaszur László által beadott, a „Népház-mint kulturális örökségünk” javaslatát, így a Népház elsőként került be helyi értéktárunkba.

Hamarosan egy tájékoztatót juttatunk el lakóinkhoz, amelyben véleményüket, elképzeléseiket várjuk a falu kulturális stratégiáját, értékeit illetően.

ertektar-bizott

 

Dunafalva Települési Értéktár

Dunafalva Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva, 2021. március 4.-én 10/2021.(IV.1.) határozatával döntött a Dunafalva Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megalakításáról azzal a céllal, hogy azonosítsa településünk közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat, ellássa az értékek gondozásával kapcsolatos feladatokat.

A Dunafalva Települési Értéktár településünk közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Az értéktár feltöltésében bárki részt vehet, javaslatával gyarapíthatja a gyűjteményt.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg, az alábbiak szerint:

nemzeti érték: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.”

A nemzeti értékek adatait a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a települési értéktárban a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

 1. a) agrár- és élelmiszergazdaság;
 2. b) egészség és életmód;
 3. c) épített környezet;
 4. d) ipari és műszaki megoldások;
 5. e) kulturális örökség;
 6. f) sport;
 7. g) természeti környezet;
 8. h) turizmus és vendéglátás.

Dunafalva község közigazgatási területén található, illetve az ott létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti írásban a Dunafalva Értéktár Bizottsághoz címzett javaslatában.

A Bizottság és az Önkormányzat számára egyaránt fontos, hogy a település lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy javaslataikkal segítségünkre lehessenek a városunkra jellemző értéktár létrehozásában. Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.

A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni. A javaslattételhez a formanyomtatvány Dunafalva Községi Önkormányzatának honlapjáról letölthető  (www.dunafalva.hu).

A javaslatnak tartalmaznia kell:

– a javaslattevő adatait,

– az értéktárba felvenni javasolt nemzeti értékek adatait,

– az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját,

– a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint

– szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét.

Az elkészített javaslatokat elektronikusan a kozmuvelodesdfalva@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton (ez esetben mellékletként elektronikus adathordozón is kérjük) lehet eljuttatni Dunafalva Települési Értéktár Bizottság 6513 Dunafalva, Kossuth Lajos utca 2. Könyvtár

A Dunafalva Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Magyar Értéktárba, és akár a nemzeti értékek csúcsát jelentő Hungarikumok Gyűjteményébe is.

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

 

Dunafalva Községi Önkormányzat

Dunafalva Települési Értéktár Bizottság

17/2021.(IV.1.) önkormányzati határozat 1. számú melléklete

Dunafalva Települési Értéktár Bizottság

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Dunafalva Települési Értéktár Bizottság

 

Székhelye: 6513 Dunafalva, Kossuth Lajos utca 2. Könyvtár

Tagjai:

Elnök:  Lassányi Erika

Elnökhelyettes: Bakó Csaba

Hágen Józsefné

Dunafalva Települési Értéktár Bizottság

által nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek

 

 1. április 9-i ülésen nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek:
 • Népház – mint kulturális örökség

 

Nyomtatványok:

 1. Nyilatkozat
 2. Javaslattételi adatlap
 3. Fénykép felhasználói nyilatkozat

Dunafalva Község honlapja