roma

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közel tíz éves múltra tekint vissza. A jelenlegi kisebbségi önkormányzatunk alakuló ülése 2010. októberében történt. A kisebbségi önkormányzat 4 főből áll, amelynek elnöke Vári Tibor Ádámné.

A kisebbségi önkormányzat eredményei:

  • Jó együttműködés alakult ki az óvoda vezetésével, ennek köszönhetően folyamatosan lehetőségünk van a cigány származású gyermekek oktatását figyelemmel kísérni
  • Az általános iskolában szervezett ünnepélyeken gyermekeink aktívan részt vesznek,
  • Az oktatási intézmények fejlődéséhez napi szinten hozzájárulunk társadalmi munkával. Játékok ajándékozásával, programok szervezésével (aktív személyes részvétel a szülői munkaközösségben)
  • Rendszeresen együtt működünk a munkaügyi kirendeltséggel munkahelyteremtő programokban (közmunka programok, tanfolyamok, képzések)
  • Kivesszük részünket a karitatív tevékenységekből (véradó nap megszervezésében segítés, adományok fogadása és kiosztása a rászorultak között)
  • A szeremlei cigány kisebbségi önkormányzattal valamint a dunafalvi és a szeremlei települési önkormányzatokkal közösen ösztöndíjprogramot alakítottunk ki, melynek a dunafalvi kisebbségi közösségre jutó részét éves költségvetésünkből fedezzük.

Terveink a jövőben:

  • Közösségi Ház létrehozása

– kulturális tevékenységekre,

– hagyományőrzéshez

– nyelvismeret és a hagyományos szakmák életben tartása

– zene- és táncprogramok szervezése

– a gyerekek számítógépes ismereteinek fejlesztése (ehhez technikai eszközök beszerzése)

  • Konstruktív együttműködés a települési önkormányzattal munkahelyteremtés céljából, további tanfolyamok indítása (a kisebbség munkához jutásának segítése)
  • A helyi kisebbség kulturális múltjának, hagyományainak, történetének összegyűjtése és összerendezése az utókor számára könyv formájában. A gyűjtemény tárgyi anyagának bemutatása kiállítás keretében.
  • A közintézményekkel eddig meglévő jó partneri kapcsolataink továbbfejlesztése, további együttműködési lehetőségek keresése.

Dokumentumok:

Dunafalva Község honlapja