Tájékoztató, a hamu nem hulladék

Tisztelt Ügyfeleink!

A fűtési szezon megindulása okán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
A vegyes tüzelésű kazánok/kályhák használata során a fűtés melléktermékeként salak és hamu keletkezik, mely nem kommunális hulladék. Hamu hulladék nem helyezhető a hulladékgyűjtő edényekbe. Amennyiben kollégáink hamu hulladékot találnak a hulladékgyűjtő edényben, a hulladék nem kerül beürítésre!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a további hulladék begyulladását.

Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztban is hasznosítható.
Kérjük Ügyfeleinktől a fent leírtak betartását. Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az ürítést megtagadhatja.

Együttműködésüket köszönjük.
Tisztelettel:
FBH-NP Nonprofit Kft.

Hatósági áras tűzifa

Tisztelt Lakosság!

Elindul a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni.

A Tűzifaprogram a 2022. szeptember 19-én a Kormány 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete után lépett életbe. 

Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján.

A befizető helyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése. A program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át.

Azok az erdőgazdaságok, amelyek rendelkeznek a megrendelt tűzifamennyiség készleteivel, az átadást is megkezdik. A programban hengeres tűzifa vásárolható, melynek átvételi pontról a felhasználási helyre történő szállításáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

A tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa alapanyag vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:

Keménylombos:       30 000 Ft

Lágylombos:              19 000 Ft

Fenyő:                         19 000 Ft

A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége. Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki.

Dunafalva: Bács-Kiskun Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.

Forrás: kormány.hu

 

Tisztelettel:                                                   Arató Béla

                                                                         Polgármester

Lakás akadálymentesítési célú támogatása

Tisztelt Lakosok!

A mozgáskorlátozott személyek 300 ezer forint támogatást kaphatnak tíz évenként arra a célra, hogy lakásukon akadálymentesítési célú felújítási, átalakítási munkákat végeztessenek el.

Akadálymentesítésről beszélünk, amikor  a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkát végeznek új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen, vagy használt lakáson.

Az állam a vissza nem térítendő akadálymentesítési támogatást a mozgáskorlátozott személy részére nyújtja.

A támogatást igényelheti a mozgáskorlátozott személy, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy az élettárs.

Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet (formanyomtatvány) a hitelintézethez kell benyújtani, aki a kérelmet el is bírálja.

A munkák megkezdése előtt lakás átalakítási támogatást (LÁT) az alábbi hitelintézeteknél lehet igényelni:

  • OTP Bank Nyrt.
  • Takarékbank Zrt.

hitelintézet az igénylőtől a támogatásra való jogosultság elbírálásért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

  • Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:
  • Horváth Katalin: tel: 06-1/388-2388, meoszlat@meosz.hu
  • Boján Olivérné Szilvia: tel: 06-1/3882388, meoszlat2@meosz.hu