Mezőgazdaság

Hírek:

2018.10.12.

"Lámpás" Bokodi Helytörténeti Egysület honismereti, közművelődési és irodalmi lapjának dunafalvi az 1956-as dunai árvíz mohácsi-szigetének ujjáépítéséről.

2015-02-25

A mezőgazdasági vegyszerek és  üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló rendelet.

 

2013-10-10

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) részt vevő gazdálkodók figyelmét, hogy szeptember 1. és november 30. között kell beküldeniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH) az előző, 2012/13-as gazdálkodási év Gazdálkodási naplójának (web-GN) egyes adatait.

Az adatszolgáltatást csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tehetik meg az érintettek. Az adatszolgáltatásnak szántóföldi és ültetvényes célprogramoknál a 2012/2013-as évre készített tápanyag-gazdálkodási terv is részét képezi, emellett a tavalyi évhez hasonlóan a növényvédő szeres kezeléseket is rögzíteni kell a web-GN-be.

A web-GN benyújtásának elmulasztása ugyan alacsonyabb mértékű szankcióval jár, mint a korábbi években, de így is 15 %-kal csökkenhet az adott évi kifizetés. Amennyiben a gazdálkodó szántóföldi vagy ültetvényes célprogramban vesz részt, és ezért tápanyag-gazdálkodási terv benyújtására is kötelezett, további 15 %-os levonással kell számolnia, ha az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget.

Szintén szeptember 1-től lehet benyújtani a 2012/13-as gazdálkodási évre vonatkozó nitrát jelentést a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak. Ez elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon, postai úton is benyújtható a NÉBIH felé. Ennek határideje 2013. december 31.

Klambauer Zsuzsanna

ÚMVP tanácsadó

klambauer.zsuzsanna@nak.hu

+36 30/910 1989

2013-07-02

Tájékoztató!

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013-as évi adategyeztetési és tagdíjbevallási időszaka. A NAK minden tagját levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teendőkről. Amennyiben valakit a kamarai törvény nem kötelez a tagságra, úgy kérheti  a www.bevallasnak.hu üzenetküldőjén keresztül regisztrációjának a törlését és nem kell bevallást tennie.

Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013.júlis 31.

Interneten keresztül a www.bevallasnak.hu honlapon tehető meg  vagy amennyiben az illetőnek nincs módja internetelérésen keresztül bevallásának elkészítésére, úgy felkeresheti személyesen a tanácsadói irodákat vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott megyei igazgatóságát, ahol a munkatársak segítenek a kitöltésben.  Nagyon fontos, hogy a tagdíj önbevalló lapot aláírva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott megyei igazgatóságára is el kell juttatni.

A tagdíj befizetés határideje: 2013. augusztus 31.

A tagdíjbefizetésnek két módja lehetséges:

  • átutalással az alábbi számlaszámra:11749008-20190244,
    közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot kell feltüntetni
  • vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott megyei igazgatóságán vehetnek  át vagy a kamarai tanácsadójuktól kérhetnek az érdekeltek.

 

Elérhetőség:

Klambauer Zsuzsanna

Tel.:+36 30/910 1989

Iroda cím: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. (Polgármesteri Hivatal)


2013-01-17

2013-01-09

Változás a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésében

2013. január 1-től megváltozik, egyszerűsödik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedékiadó-visszatérítésének folyamata. A jövedékiadó-visszatérítési igényeket 2013. január 15-től közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) nyújthatják be az erre a célra szolgáló bevallás nyomtatványon (BEV_J04), nem kell előzetesen kérni a megyei kormányhivatalok földművelésügyi-, illetve erdészeti igazgatóságai, vagy a vízügyi hatóság előzetes igazolását a mezőgazdasági munka tényleges elvégzéséről és a megművelt terület nagyságáról. Ezeket az igazolásokat a hatóságok a Hivatali Kapu útján lebonyolított elektronikus adatcserével továbbítják a NAV részére. A termelőknek nem kell csatolniuk a gázolajvásárlásról vagy a gépi bérmunka szolgáltatásról kiállított számlákat sem.

Ezzel párhuzamosan a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás igénylési folyamata is változik: a vámhatósághoz kell benyújtani e támogatás iránti igényt (ugyancsak a BEV_J04 nyomtatványon), a NAV pedig a kérelem adatait elektronikus úton továbbítja az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) részére, ahol döntés születik a megítélhető támogatásról.

A fentiekről részletes tájékoztatást a NAV internetes honlapjának kezdőlapján, a ’friss információk’ között olvashatnak. A tájékoztató közvetlen elérhetősége a következő:

http://nav.gov.hu/nav/szabalyzok/uzemanyag_20130101.html

 

2012. dec.22én kihirdetésre került a 139/2012. VM rendelet, mely tartalmazza az 61/2009 FVM rendelet (AKG rendelet) módosításait. A legfontosabb változások a következők:

Jelentős mértékű szankciócsökkentés történt bizonyos előírások teljesítésének elmulasztása esetén. Így a tápanyag-gazdálkodási tervvel kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatás elmulasztásának, valamint gazdálkodási naplóval kapcsolatos ugyanilyen mulasztásnak a jogkövetkezménye a vonatkozó támogatási összeg 30%-os csökkentéséről 15%-os csökkentésre mérséklődött. Enyhébbek lettek a gyepgazdálkodási célprogramok legeltetéssel kapcsolatos előírásainak egyes jogkövetkezményei is.

A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben nem nyújtottak be kifizetési kérelmet, az adott gazdálkodási évnél egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre.

Ha a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában a zöldtrágya növény beforgatása legkésőbb 2014. október 31-ig megtörténik, akkor a zöldtrágyázást megvalósítottnak kell tekinteni.”

A 2010/2011. gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelmek ügyintézésénél nagy számban jelentkeztek olyan kérelmek, amelyek esetében a gazdálkodók korábban bejelentették az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre az ültetvény kivágását, és nyilatkoztak arról, hogy 12 hónapon belül újratelepítik azt, majd az ezt követően benyújtott kifizetési kérelmükben a kivágott ültetvény területére igényeltek agrár-környezetgazdálkodási támogatást. A vonatkozó jogszabályhelyek módosítása világosabbá teszi, hogy olyan területre, amelyen a kifizetési kérelem benyújtási időszakban nem található ültetvény, az adott gazdálkodási évre vonatkozóan nem lehet célprogram kifizetést igényelni. Ezzel összefüggésben módosult, hogy a megvalósított ültetvény újratelepítés nélkül benyújtott kifizetési kérelem esetén, jogkövetkezményként nem a támogatásra jogosult gazdálkodó célprogramból való teljes kizárása, hanem csak az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület célprogramból való kizárása érvényesül. Csökken az ültetvény kivágás-újratelepítés műveletével kapcsolatos adminisztrációs kötelezettség azzal, hogy nem kell az újratelepítésről szándéknyilatkozatot benyújtani az MVH felé.

A rendelet teljes szövege megtalálható itt:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12178.pdf

 

 


Previous page: Katasztrófavédelem