Községünk

Jun 11, 2021

Felhívás


.
Rovat: Aktualitások:
Beküldte: katicahaz

Tisztelt Dunafalvai lakosok!

Szeretném tájékoztatni Önöket , Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról és a közterületek rendjéről hozott rendeletéről.

I. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása -A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai ,tényleges használói kötelesek gondoskodni az ingatlanok tisztántartásáról,továbbá kötelességük ,hogy ingatlanukat megműveljék,rendben tartsák,gyomtól-gaztól megtisztitsák. - Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának illetve tulajdonosának kötelessége.Ez a kötelesség kiterjed a hóeltakarításra és a síkosság megszüntetésére is. - A tényleges használó illetve tulajdonos kötelessége az út/járda mellett növő gaz kiírtása, az útra –járdára kinyúló ágak és bokrok nyesése.A közterületen lévő árkok,nyitott csatornák ,ereszek tisztántartása , a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása-az ingatlan előtti járdaszakaszra terjedően-az ingatlan tényleges használójának illetve tulajdonosának kötelessége.

II. A közterületek rendje A község belterületén található ingatlanok használói -nem művelt ,lakatlan ingatlan esetén tulajdonosai gondoskodni kötelesek az ingatlan előtt és mellett a közterület tisztántartásáról ,az ültetett fák és parkosított közetületek gondozásáról. Természetesen , amennyiben az ingatlan tulajdonosa mozgásképtelen , idős ember, úgy az Önkormányzat köteles gondoskodni a terület vagy ingatlan rendbentartásáról.

Kérem Önöket a fenti rendeletek betartására!

Tisztelettel: Arató Béla Polgármester


Previous page: Pályázatok
Next page: Falutörténeti gyűjtemény